Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2014

pieceofhell
7327 8479
Reposted fromhipotermiia hipotermiia viawordshurt wordshurt
pieceofhell
4387 4471 500
Reposted frommhsa mhsa viawordshurt wordshurt

December 17 2013

pieceofhell

December 04 2013

pieceofhell
7716 893dKażdy Twój gest, każdy Twój ruch, najmniejsze drgnięcie. Mam teraz przed oczami, jakby to było w tym momencie.
Reposted fromzenibyja zenibyja viawordshurt wordshurt
pieceofhell
4058 b7e3
Reposted frommaddreamer maddreamer viawordshurt wordshurt
pieceofhell
6916 a128
Reposted fromkatrissh katrissh viawordshurt wordshurt
pieceofhell
6478 646d 500
nie wiem co to, ale on mi kogoś przypomina. to wystarczy.
Reposted fromeazyi eazyi viawordshurt wordshurt
3401 801c
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viawordshurt wordshurt
pieceofhell
1348 8a9d
Reposted fromflesz flesz viamiau-miau miau-miau
pieceofhell
7087 832d
Reposted fromsunlight sunlight viaella-eva ella-eva
pieceofhell
6306 0b12
9971 da7f
Reposted fromdeviate deviate viawordshurt wordshurt
pieceofhell
Reposted fromprinzessin prinzessin viawordshurt wordshurt
pieceofhell
6168 5dbf

"Proszę, chodź do łóżka i połóż się obok mnie.
Otul mnie swoim ciepłem.
Spraw, żebym w Twoim ramionach znalazł ukojenie.."

August 31 2013

pieceofhell
9414 a598
Reposted fromholdmy holdmy viawordshurt wordshurt

August 22 2013

pieceofhell
7701 646f
still too fat......?
Reposted fromfatasfuck fatasfuck viawordshurt wordshurt
pieceofhell
3733 78c9
TRUE STORY
Reposted fromiustus-sexus iustus-sexus viawordshurt wordshurt
pieceofhell
łatwo wpaść w obsesję. nawet nie wiesz kiedy to się stanie. i nie chodzi o wygląd, o obsesję na punkcie swojego ciała. głód jest znakomitym lekarstwem na problemy. odciąga od nich myśli, sprawia, że skupiasz się tylko na nim a on jest przecież nieszkodliwy. uwalniasz się od problemów jednocześnie tworząc nowe. dużo poważniejsze od tych, od których planowałaś uciec. zaczyna się od... nie pamiętam od czego się u mnie zaczęło. za każdym razem kiedy nadchodzi pora jedzenia, myślisz ,,nie jestem aż tak głodna. wytrzymam.". wytrzymam do obiadu, do kolacji, do rana. ciągle jest ,,wytrzymam" powtarzane taką ilość razy, że w końcu staje się prawdą. jednocześnie ciągle się oszukujesz ,,zjem kolacje." ,,wytrzymam bez kolacji, ale zjem śniadanie" a na śniadanie papieros i mocna herbata, wytrzymam do obiadu. nawet nie wiesz kiedy sięgając po jogurt odruchowo sprawdzasz ile ma kalorii. rezygnujesz z chleba. zamieniasz. ciągle coś na coś zamieniasz. ser żółty na biały, słodycze na otręby, wieczorne kanapki na pomidory. za każdym razem gdy sięgniesz po jedzenie jesteś na siebie zła. nie byłam aż tak głodna, mogłam jeszcze poczekać. po pewnym czasie już nawet nie masz ochoty, nie odczuwasz głodu. pijesz, dużo pijesz. wody, herbaty, czegokolwiek. i to wystarcza. w zupełności wystarcza by doczekać następnego dnia. jutro na pewno zjem śniadanie.

                                - doubleespresso.       
— akółkosiętoczytoczyhistoriazataczasiękołem.
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viawordshurt wordshurt
pieceofhell
1624 b16b
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viawordshurt wordshurt

August 19 2013

pieceofhell
9187 9de3
Reposted frompiepszoty piepszoty viawordshurt wordshurt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl